Hell Bunny Lovers 2023-kuvakisan säännöt ja tietosuojaseloste

1. Järjestäjä
Hell Bunny Lovers 2023 -kuvakisan järjestää wannabe.fi -verkkokauppa. Kuvakisa käydään wannabe.fi Facebook -sivuilla. Joitakin aiheeseen liittyviä ilmoituksia julkaistaan myös wannabe.fi verkkokaupassa sekä Instagram -feedillä. Tämä kisa eikä mikään sen osista ole Facebookin järjestämä, sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Kuvakisan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan Facebookin käyttöehtoja ja sääntöjä.

2. Osallistuminen
Kilpailuaika alkaa 1.7. ja päättyy 31.7.2023 klo 24, mutta kuvia voit lähettää jo
aikaisemminkin.
Voit osallistua kuvakisaan:
- Lähettämällä kuvia joiden pääosassa olet sinä ja Hell Bunnyn valmistama vaate.
- Peukuttamalla ja/tai kommentoimalla kuvia Hell Bunny Lovers 2023 -albumissa wannabe.fi;n Facebook sivulla ja Instagram -sivulla.

Lähetä kuvat emaililla: hellbunnylovers@outlook.com Saatteena tulee olla suostumuksesi henkilötietojesi käsittelemiseen Hell Bunny Lovers 2023 -tietosuojaselosteen mukaisesti esimerkiksi:

"Olen lukenut Hell Bunny Lovers 2023 kuvakisan säännöt ja tietosuojaselosteen ja hyväksyn ja sitoudun niihin".

3. Kilpailun kulku
Kuvakisaan voivat osallistua kaikki 16 vuotta täyttäneet henkilöt.

Voit lähettää kuvia haluamasi määrän. Lähettämäsi kuvat julkaistaan ja ovat kaikkien nähtävillä
wannabe.fi;n Facebook aikajanalla ja Hell Bunny Lovers 2023 -albumissa ja Instagram -sivulla varustettuna etunimelläsi ja kilpailua edustavilla tunnuksilla. Jos et halua että käytämme etunimeäsi, kerro meille ”kilpailunimesi”. Kilpailun jälkeen kuvat jäävät esille kyseiseen albumiin.

Jos itsesi lisäksi kuva-alalla esiintyy tunnistettavia henkilöitä tarvitsemme myös heidän suostumuksensa kuvan julkaisuun. Tämän voi kyseinen henkilö tehdä helpoiten lähettämällä kyseisen kuvan ja suostumuksen sen julkaisuun. Muussa tapauksessa softaamme ylimääräiset hahmot tunnistamattomiksi. 

Kilpailijan tulee pyytää kuvauslupa yksityisen tilan haltialta samoin kuin tarvittaessa julkaisulupa tuote- tai tavaramerkin omistajalta.

Kisaan lähetettävien kuvien määrää ei ole rajoitettu. Wannabe.fi pidättää itsellään kuitenkin oikeuden valita yksittäisen kilpailijan samalla asulla kuvatuista, samankaltaisista kuvista parhaaksi katsomansa kuva julkaistavaksi. Tämä sääntö koskee myös finaaliin pääsyä siten että yksittäinen kilpailija ei samalla asulla voi päästä finaaliin useammalla kuvalla, eri asuilla kyllä. Em. tilanteessa eniten tykkäyksiä saanut kuva pääsee finaaliin.

Aikaisemmin kisaan osallistuneilla kuvilla et voi osallistua toista kertaa!

Kuviin reagointi. 
Tärkeä osa kuvakisaa on kuvien peukuttaminen ja niiden kannustava kommentointi Facebook -sivuillamme. Ne nimittäin vaikuttavat lopputuloksiin ja siten palkintojenjakoon sekä kuvattujen kuin reagoineidenkin osalta. wannabe.fi valvoo kommetoinin asiallisuutta ja poistaa kaikki epäasialliseksi katsomansa kommentit.

Kuvakisa on kaksiosainen. Heinäkuun ajan on katsojilla mahdollisuus peukuttaa ja kommentoida kuvia, jonka jälkeen viisi eniten reagointeja saanutta kuvaa pääsee finaaliin. Toiset viisi finalistia valitsee wannabe -raati.

Lopullisen voittajan valitsee tuomaristo. Tänä vuonna tuomareina toimivat laulaja/ tangoprinsessa Nina Åkerman ja laulaja/ muusikko Aron.

Näistä kuin myös muista esille nousevista asioista ilmoitamme wannabe.fi verkkokaupan etusivulla ja Facebook -sivuillamme.

wannabe.fi ei käytä kuvia muissa kuin kuvakisasta kertovissa yhteyksissä. Lähetetty materiaali säilytetään käyttöoikeuden ja kirjautumisen vaativassa kuva-arkistossa.

Osallistujien tiedot säilytetään Hell Bunny Lovers 2023 -rekisterissä lain edellyttämän ajan.

Tietoja ei käytetä eikä niitä luovuteta muihin tarkoituksiin.

wannabe.fi ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

4. Palkinnot ja niistä ilmoittaminen.
Hell Bunny Lovers 2023 -kuvakisassa palkitaan 
tänä vuonna kaikki finalistit (10 kpl) joista tuomariston valinta ja yleisön suosikki hieman runsaammin. Palkintoina jokaiselle finalistille 50€ lahjakortti, lisäksi yleisöäänestyksen voittaja sekä tuomariston suosikki saavat vapaavalintaisen mekon. Palkinnot voi valita www.wannabe.fi,n tai Wannabe Storagen kokoelmista. Kannattaa siis kuvata sekä äänestää!

Voittajakuvat julkaistaan wannabe.fi facebook -sivuilla elokuun alkupäivinä. Onnettaren suosikille ilmoitetaan henkilökohtaisesti Facebook-viesteillä. Jos voittajan viesti-toiminto ei ole käytössä, voittaja ilmoitetaan julkaisun kommenttikentässä.

Palkinnot tulee lunastaa 3kk kuluessa voittajien julkistamisesta.

Palkinnot toimitetaan voittajille postitse. Wannabe.fi maksaa postimaksun. Mikäli palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Arvontaan osallistuminen on vastikkeetonta eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle.

5.Oikeudet
Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat järjestäjälle.

6.Järjestäjän vastuu.
Järjestäjä ei vastaa kuvakisaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Järjestäjä ei vastaa kuvien lähettäjän kilpailusääntöjen vastaisesta toiminnasta aiheutuneesta vahingosta tai vaatimuksista.

Järjestäjä ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu osallistumisesta Hell Bunny Lovers 2023 -kuvakisaan, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kuvakisaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

7. Henkilötietojen käsittely- ja julkaisuoikeus.
wannabe.fi käsittelee osallistujien henkilötietoja Hell Bunny Lovers 2023 -kuvakisan toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi. Osallistumalla arvontaan osallistuja myöntää järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneiden nimeä kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa Facebookissa ja wannabe.fi -verkkokaupassa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta.

8. Sääntöjen muuttaminen.
Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.

9. Muut ehdot
Jos kuvakisaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on wannabe.fi oikeus hylätä osallistuminen.

Wannabe.fi ilmoittaa Facebook -sivullaan ja verkkokauppansa etusivulla, mikäli joutuu tekemään muutoksia kuvakisaan, sen palkintoihin, ajankohtaan tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kuvakisan toteutukseen. Wannabe.fi pidättää itsellään oikeuden tehdä kuvakisaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

10. Kilpailijoilla ja heidän tukiryhmillään on lupa värvätä tuttujaan peukuttajiksi kuvilleen.


Hell Bunny Lovers 2023 -kuvakisa,tietosuojaseloste 1.6.2023

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot:
TMI JM Hagelberg
Opistonkatu 7
94100 Kemi

https://www.wannabe.fi/fi/yhteydenotto
https://www.wannabe.fi/fi

Mitä tietoja minusta kerätään?

Hell Bunny Lovers 2023 -rekisteriin tallennetaan osallistujan lähettämä sähköposti, jolla hän ilmoittautuu yllämainittuun kuvakisaan ja josta ilmenee, että hän on lukenut kilpailun säännöt ja sitoutuu niihin. Sähköpostista löytyvät osallistujan etunimi ja/tai sukunimi ja/tai kilpailunimi ja osallistujan sähköpostiosoite sekä hänen lähettämänsä kuvat.

Peukuttaneiden ja reagoineiden nimiä eikä muita tietoja kerätä, vaan arvonta tapahtuu Facebookissa olevien reagointien kesken ja mahdollinen yhteydenotto pakinnon voittamisesta lähetetään yksityisviestinä Facebookin välityksellä. Jos voittajan viesti-toiminto ei ole käytössä, voittaja ilmoitetaan julkaisun kommenttikentässä.

Mihin henkilotietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään kilpailuun osallistumisen vaatimaan yhteydenpitoon ja mahdollisen palkinnon voittamiseen liittyvään tiedottamiseen.

Kuvat asetetaan nähtäväksi ja kommentoitavaksi wannabe.fi Facebook -sivuille, Instagram -feedille ja mahdollisesti wannabe.fi verkkokaupan sivuille kuvakisasta kertovan materiaalin yhteydessä.

Tiedot tallennetaan Hell Bunny Lovers 2023 -rekisteriin.

Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin eikä niitä luovuteta muihin tarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus, jonka osallistuja lähettää kirjallisesti ilmoittautuessaan sähköpostitse Hell Bunny Lovers 2023 -kuvakisaan.

Henkilotietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilotietojani säilytetään?

Kilpailun jälkeen kuvat jäävät esille wannabe.fi Facebook -sivuille Hell Bunny Lovers 2023 -albumiin. Esilläolon ajan wannabe.fi on velvollinen säilyttämään lähettämäsi sähköpostin / suostumuksen Hell Bunny Lovers 2023 rekisterissä.
Jos osallistuja haluaa poistaa lähettämänsä henkilötiedot ja kuvat rekisteristä, tulee hänen ilmoittaa siitä kohdan Yhteydenotto määrittelemällä tavalla.
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, Hell Bunny Lovers -kuvakisan mahdollistamiseksi.

Kuvakisaan osallistujana sinulla on seuraavat oikeudet:

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä hänta koskevia tietoja Hell Bunny Lovers 2023 -rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa saadetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtokohtaisesti maksutonta.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotto -kohdan mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa wannabe.fi,n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjalle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitajä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet

Mikali henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästa wannabe.fi,lle tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä wannabe.fi/ yhteydenotto, Wannabe Storage myymälässä tai postitse osoitteeseen: Wannabe Storage, Kangasalantie 960, 36200 Kangasala. 

Wannabe.fi voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

HBL valikkosivulle