Hell Bunny Lovers 2020-kuvakisan säännöt ja tietosuojaseloste


Hell Bunny Lovers 2020 -kuvakisan säännöt.

1. Järjestäjä
Hell Bunny Lovers 2020 -kuvakisan järjestää wannabe.fi -verkkokauppa. Kuvakisa
käydään wannabe.fi Facebook -sivuilla. Joitakin aiheeseen liittyviä ilmoituksia julkaistaan
myös wannabe.fi verkkokaupassa. Tämä kisa eikä mikään sen osista ole Facebookin
järjestämä, sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Kuvakisan sääntöjen lisäksi
osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan Facebookin käyttöehtoja ja sääntöjä.

2. Osallistuminen
Kilpailuaika alkaa 1.7. ja päättyy 31.7.2020 klo 24, mutta kuvia voit lähettää jo
aikaisemminkin.
Voit osallistua kuvakisaan:
- Lähettämällä kuvia joiden pääosassa olet sinä ja Hell Bunnyn valmistama vaate.
- Peukuttamalla ja/tai kommentoimalla kuvia Hell Bunny Lovers 2020 -albumissa
wannabe.fi;n Facebook sivulla.

Lähetä kuvat emaililla: hellbunnylovers@outlook.com Saatteena tulee olla suostumuksesi
henkilötietojesi käsittelemiseen Hell Bunny Lovers 2020 -tietosuojaselosteen mukaisesti

esimerkiksi:

Olen lukenut Hell Bunny Lovers 2020 kuvakisan säännöt ja tietosuojaselosteen ja hyväksyn ja
sitoudun niihin.

3. Kilpailun kulku
Kuvakisaan voivat osallistua kaikki 16 vuotta täyttäneet henkilöt.

Voit lähettää kuvia haluamasi määrän. Lähettämäsi kuvat julkaistaan ja ovat kaikkien nähtävillä
wannabe.fi;n Facebook aikajanalla ja Hell Bunny Lovers 2020 -albumissa varustettuna
etunimelläsi ja kilpailua edustavilla tunnuksilla. Jos et halua että käytämme etunimeäsi, kerro
meille ”kilpailunimesi”. Kilpailun jälkeen kuvat jäävät esille kyseiseen albumiin.

Jos itsesi lisäksi kuva-alalla esiintyy tunnistettavia henkilöitä tarvitsemme myös heidän
suostumuksensa kuvan julkaisuun. Tämän voi kyseinen henkilö tehdä helpoiten lähettämällä
kyseisen kuvan ja suostumuksen sen julkaisuun. Muussa tapauksessa softaamme
ylimääräiset hahmot tunnistamattomiksi. 

Kilpailijan tulee pyytää kuvauslupa yksityisen tilan haltialta samoin kuin tarvittaessa julkaisulupa tuote- tai tavaramerkin omistajalta.

Kisaan lähetettävien kuvien määrää ei ole rajoitettu. Wannabe.fi pidättää itsellään kuitenkin
oikeuden valita yksittäisen kilpailijan samalla asulla kuvatuista, samankaltaisista kuvista
parhaaksi katsomansa kuva julkaistavaksi. Tämä sääntö koskee myös finaaliin pääsyä siten
että yksittäinen kilpailija ei samalla asulla voi päästä finaaliin useammalla kuvalla, eri asuilla
kyllä. Em. tilanteessa eniten tykkäyksiä saanut kuva pääsee finaaliin.

Kuviin reagointi. Tärkeä osa kuvakisaa on kuvien peukuttaminen ja niiden kannustava
kommentointi Facebook -sivuillamme. Ne nimittäin vaikuttavat lopputuloksiin ja siten
palkintojenjakoon sekä kuvattujen kuin reagoineidenkin osalta. wannabe.fi valvoo kommetoinin
asiallisuutta ja poistaa kaikki epäasialliseksi katsomansa kommentit.

Kuvakisa on kaksiosainen. Heinäkuun ajan on katsojilla mahdollisuus peukuttaa ja
kommentoida kuvia, jonka jälkeen viisi eniten reagointeja saanutta kuvaa pääsee
finaaliin. Toiset viisi finalistia valitsee wannabe -raati. Lopullisen voittajan valitsee
tuomaristo, jonka tänä vuonna muodostavat laulaja Veeti Kallio ja Wannaben Laura.

Näistä kuin myös muista esillenousevista asioista ilmoitamme wannabe.fi verkkokaupan
etusivulla ja Facebook -sivuillamme.

wannabe.fi ei käytä kuvia muissa kuin kuvakisasta kertovissa yhteyksissä. Lähetetty
materiaali säilytetään käyttöoikeuden ja kirjautumisen vaativassa kuva-arkistossa.

Osallistujien tiedot säilytetään Hell Bunny Lovers 2020 -rekisterissä lain edellyttämän ajan.

Tietoja ei käytetä eikä niitä luovuteta muihin tarkoituksiin.

wannabe.fi ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta
osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

4. Palkinnot ja niistä ilmoittaminen.
Hell Bunny Lovers 2020 -kuvakisassa jaetaan kolme samansuuruista palkintoa. Yksittäinen
palkinto koostuu vapaavalintaisesta Hell Bunnyn mekosta wannabe.fi valikoimista.

Palkinnoista yhden saa tuomariston suosikki, toisen eniten reagointeja kerännyt kuva ja
kolmannen onnettaren arpoma reagoija.

Voittajakuvat julkaistaan wannabe.fi facebook -sivuilla elokuun alkupäivinä. Onnettaren
suosikille ilmoitetaan henkilökohtaisesti Facebook-viesteillä. Jos voittajan viesti-toiminto ei
ole käytössä, voittaja ilmoitetaan julkaisun kommenttikentässä.

Palkinnot tulee lunastaa 3kk kuluessa voittajien julkistamisesta.

Palkintomekot toimitetaan voittajille postitse. Wannabe.fi maksaa postimaksun. Mikäli
palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida
toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa
korvausta voittajalle.

Arvontaan osallistuminen on vastikkeetonta eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle.

5.Oikeudet
Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat
Järjestäjälle.

6.Järjestäjän vastuu.
Järjestäjä ei vastaa kuvakisaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Järjestäjä ei vastaa kuvien lähettäjän kilpailusääntöjen vastaisesta toiminnasta aiheutuneesta vahingosta tai vaatimuksista.

Järjestäjä ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu osallistumisesta Hell Bunny
Lovers 2020 -kuvakisaan, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kuvakisaan
osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

7. Henkilötietojen käsittely- ja julkaisuoikeus.
wannabe.fi käsittelee osallistujien henkilötietoja Hell Bunny Lovers 2020 -kuvakisan
toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi. Osallistumalla arvontaan osallistuja myöntää
Järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneiden nimeä kilpailuun liittyvässä
tiedotuksessa Facebookissa ja wannabe.fi -verkkokaupassa ilman erillistä suostumusta tai
eri korvausta.

8. Sääntöjen muuttaminen.
Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.

9. Muut ehdot
Jos kuvakisaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin
säännöissä mainituin tavoin, on wannabe.fi oikeus hylätä osallistuminen.

Wannabe.fi ilmoittaa Facebook -sivullaan ja verkkokauppansa etusivulla, mikäli joutuu
tekemään muutoksia kuvakisaan, sen palkintoihin, ajankohtaan tai muihin seikkoihin, jotka
vaikuttavat kuvakisan toteutukseen. Wannabe.fi pidättää itsellään oikeuden tehdä
kuvakisaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

10. Kilpailijoilla ja heidän tukiryhmillään on lupa värvätä tuttujaan peukuttajiksi kuvilleen.


Hell Bunny Lovers 2020 -kuvakisa,tietosuojaseloste 3.6.2020

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot:
TMI JM Hagelberg
Opistonkatu 7
94100 Kemi
https://www.wannabe.fi/fi/yhteydenotto
https://www.wannabe.fi/fi

Mitä tietoja minusta kerätään?

Hell Bunny Lovers 2020 -rekisteriin tallennetaan osallistujan lähettämä
sähköposti, jolla hän ilmoittautuu yllämainittuun kuvakisaan ja josta ilmenee,
että hän on lukenut kilpailun säännöt ja sitoutuu niihin. Sähköpostista löytyvät
osallistujan etunimi ja/tai sukunimi ja/tai kilpailunimi ja osallistujan
sähköpostiosoite sekä hänen lähettämänsä kuvat.

Peukuttaneiden ja reagoineiden nimiä eikä muita tietoja kerätä, vaan arvonta
tapahtuu Facebookissa olevien reagointien kesken ja mahdollinen yhteydenotto
pakinnon voittamisesta lähetetään yksityisviestinä Facebookin välityksellä. Jos
voittajan viesti-toiminto ei ole käytössä, voittaja ilmoitetaan julkaisun
kommenttikentässä.

Mihin henkilotietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään kilpailuun osallistumisen vaatimaan yhteydenpitoon ja
mahdollisen palkinnon voittamiseen liittyvään tiedottamiseen.

Kuvat asetetaan nähtäväksi ja kommentoitavaksi wannabe.fi Facebook -sivuille
ja mahdollisesti wannabe.fi verkkokaupan sivuille kuvakisasta kertovan
materiaalin yhteydessä.

Tiedot tallennetaan Hell Bunny Lovers 2020 -rekisteriin.

Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin eikä niitä luovuteta muihin tarkoituksiin.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus, jonka osallistuja
lähettää kirjallisesti ilmoittautuessaan sähköpostitse Hell Bunny Lovers 2020
-kuvakisaan.

Henkilotietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan
EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilotietojani säilytetään?

Kilpailun jälkeen kuvat jäävät esille wannabe.fi Facebook -sivuille Hell Bunny
Lovers 2020 -albumiin. Esilläolon ajan wannabe.fi on velvollinen säilyttämään
lähettämäsi sähköpostin / suostumuksen Hell Bunny Lovers 2020 rekisterissä.
Jos osallistuja haluaa poistaa lähettämänsä henkilötiedot ja kuvat rekisteristä,
tulee hänen ilmoittaa siitä kohdan Yhteydenotto määrittelemällä tavalla.
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin
käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen
laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa
koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille,
Hell Bunny Lovers -kuvakisan mahdollistamiseksi.

Kuvakisaan osallistujana sinulla on seuraavat oikeudet:

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä hänta koskevia tietoja Hell Bunny
Lovers 2020 -rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän
tietosuojaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan
evätä laissa saadetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on
lähtokohtaisesti maksutonta.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai
käsittelyn rajoittamista

Korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotto -kohdan
mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan
henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity
odottaa wannabe.fi,n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista
koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita
käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla,
rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti
koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle
rekisterinpitäjalle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle,
jos rekisterinpitajä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa
tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet

Mikali henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen,
rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästa
wannabe.fi,lle tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien
oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä
wannabe.fi/ yhteydenotto, Wannabe Storage myymälässä tai postitse
osoitteeseen: Wannabe Storage, Kangasalantie 960, 36200 Kangasala. Wannabe.fi
voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja
rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin
toimenpiteisiin ryhtymistä.