KLIKKAA TÄSTÄ MYYNTITAPAHTUMAMME! wannabe on the route seuraavaksi: 27.-28.4. HOT ROD & ROCK SHOW 2024, Tampereen Pirkkahallissa.  27.4 Vanity Case Tullintori avoinna klo 11-14.

Ostoskori

REKISTERISELOSTE

Rekisteriseloste: Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.


Rekisterinpitäjä:

TMI Esa Hagelberg (ly -1134462-6)

Tullikatu 6

33100 Tampere

https://www.wannabe.fi/fi/yhteydenotto

https://www.wannabe.fi/fi


Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö:

Esa Hagelberg

esahagelberg@gmail.com

040 961 6894


Rekisterin nimi:

wannabe.fi, verkkokaupan asiakasrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen ja liiketoiminnallisten päästösten tietolähteenä. Rekisteriä voidaan käyttää markkinointiin, muttei kuitenkaan sähköiseen markkinointiin ilman vastaanottajan lupaa. Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.


Rekisterin tietosisältö:

Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot.

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää.


Säännönmukaiset tietolähteet:

Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa, eli henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.


Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.


Omien tietojen korjaaminen ja korjaamisen toteuttaminen:

Omia tietojaan voi korjata suoraan tilin hallinnasta.


Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja -asetuksen mukainen oikeus tarkistaa, hänestä rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkistuspyyntö lähetetään rekisteriasioita hoitavalle henkilölle kirjallisena ja allekirjoitettuna. Tarkistuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus EU:n tieto-suoja -asetuksen mukaisesti vaatia virheellisten tietojen korjaamista tai käsittelyn rajoittamista, tietojensa poistamista käsittelyperusteiden puuttuessa sekä oikeus saada itseään koskevat sopimus- ja suostumusperustaiseen käsittelyyn perustuvat toimittamansa tiedot sähköisessä muodossa. Rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavirastolle jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja -asetusta. Jos rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö on ilmeisen kohtuuton tai perusteeton voidaan siitä kieltäytyä tai sen toteuttamisesta periä kustannusta vastaava maksu.